ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТУПНУ КАМПАНІЮ

 

2020 РОКУ

 

(заочна форма здобуття освіти)

 

 

Випускникам закладів середньої освіти

 

Вступ на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд Подача заяв у електронній формі. 

 

Термін навчання - 3 роки та 10 місяців

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти в 2020 році в ХНУБА: 

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО

 

Окремі категорії вступників, визначені Правилами прийому, мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі та подають заяви у паперовій формі.

 

Початок прийому заяв та документів - 13 серпня 2020 р.

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,

які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів - 18:00 16 серпня 2020 р.

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,

які вступають тільки за результатами ЗНО - 16:00 07 вересня 2020 р.


 

Випускникам технікумів, коледжів

 

Випускники технікумів та коледжів приймаються на 1 курс (зі скороченим строком навчання), 2 або 3 курс в залежності від академічної різниці у навчальних планах технікумів, коледжів та університету, вимог стандартів вищої освіти.

 

Правилами прийому передбачено вступ на 1 курс (зі скороченим строком навчання - 2 роки 10 місяців) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія. На дану спеціальність виділяються бюджетні місця.

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний відбір здійснюється за результатами:

 • зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;
 • фахового випробування;
 • для спеціальності 051 «Економіка», галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» –  зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій). 

 У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років.

 

Початок прийому заяв та документів - 13 серпня 2020 р.

 

Закінчення прийому заяв та документів - для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій (БЮДЖЕТ) - 18:00 22 серпня 2020 р.; для небюджетних конкурсних пропозицій - 16:00 07 вересня 2020 р.

 


 

Магістратура

 

Якщо маєте вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), але потрібна вища освіта за іншою спеціальністю, тоді є можливість вступити на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА або БАКАЛАВРА (на 2 або старші курси в залежності від академічної різниці).

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА, зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Правилами прийому);
 • результати фахового вступного випробування.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Тести зовнішнього незалежного оцінювання (ЄВІ), що складалися вступниками до магістратури у попередніх рока можна переглянути та пройти за посиланням: https://zno.osvita.ua/master/


Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний вступний іспит в закладі вищої освіти (ТІЛЬКИ НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ).

 

Особа може вступити до Харківського національного університету будівництва та архітектури для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

  

Етапи вступної кампанії

Строки

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту

 

01 липня

 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 

01 серпня 2020 р. 

 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

 

 05 серпня - 22 серпня 2020 р.

 

Прийом заяв та документів на небюджетні конкурсні пропозиції від вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

 05 серпня - 22 серпня 2020 р. 

 

Строки проведення фахових вступних випробувань

 

05 серпня - 26 серпня 2020 р.  

 

Строки проведення вступних випробувань для вступників, які вступають на небюджетні конкурсні пропозиції на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

 05 серпня - 26 серпня 2020 р.  

 

Рекомендації для зарахування за державним замовленням

 

не пізніше 01 вересня 2020 р. 
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

 

 на місця державного замовлення – не пізніше 18:00 06 вересня 2020 р.;
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників

 

за державним замовленням – 11 вересня 2020 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 вересня 2020 р.

 

 


 

Більше інформації у Правилах прийому до ХНУБА в 2020 році (зі змінами)

 


 

 

 Перелік документів, що надають вступники:

 

 1. Заява.

 2. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство.

 3. Копія військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
 4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і  додатка до нього.

 5. Копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках).

 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.

 8. Копія ідентифікаційного коду.

Усі копії документів засвідчуються за ОРИГІНАЛАМИ приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.