Web-адреси сайтів кафедр

 

 

Назва кафедри
Web-адреса
Кафедра залізобетонних та кам'яних конструкцій
Кафедра металевих та дерев’яних конструкцій
 
 
Кафедра технології будівельного виробництва
 
 
 
Кафедра геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд
 
Кафедра теоретичної механіки
 
 
Кафедра містобудування та урбаністики
 
 
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів
 
 
Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки
 
 
Кафедра вищої математики
 
 
Кафедра фізики
 
 
Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян
 
 
Кафедра менеджменту
 
 
Кафедра фінансів та кредиту
 
 
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
 
 
Кафедра економіки
Кафедра загальної хімії
 
 
Кафедра механізації будівельних процесів
 
 
Кафедра автоматизації виробничих процесів
 
 
Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів