Керівництво

 

Директор центру заочного навчання – БУГАЙ Володимир Сергійович, канд. техн. наук, доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів.
 
Заступник директора центру заочного навчання – ГРЕЧКО Надія Василівна, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

 

 

Методисти та диспетчери

 

Дмитренко Світлана Миколаївна – методист
 
Марініна Людмила Тимофіївна – методист
 
Мокрушина Олена Сергіївна – методист
 
Ланіна Лариса Леонідівна – диспетчер
 

 

 

Історія та сьогодення

 

Заочний (вечірній) факультет Харківського інженерно-будівельного інституту (ХІБІ) був заснований у 1952 р. і готував інженерів за трьома спеціальностями: «Промислове і цивільне будівництво», «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», «Водопостачання, каналізація та охорона водних ресурсів».

Перший випуск фахівців за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» відбувся у 1957 р., а в 1958 р. – за спеціальностями «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», «Водопостачання, каналізація та охорона водних ресурсів».

З 1985 р. розпочалась підготовка інженерів ще за двома спеціальностями: «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

З 1997 р. на факультеті розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», а з 2006 р. – за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У різні роки деканами факультету працювали Манжур К.І., Косенко П.П., Місковець В.К., Удовенко С.О., Дружинін А.В., Шмаров В.Д., Пугачов О.Ф., Печерцев О.О.

З 2013 р. заочний факультет перейменовано у центр заочного навчання (ЦЗН).

Два-три рази на навчальний рік студентів заочної форми навчання викликають для проведення настановних занять і складання заліків та екзаменів. Студентам, які успішно виконують навчальний план, надається довідка-виклик, за якою можна отримати оплачувану навчальну відпустку за місцем роботи на цей період.

У центрі постійно проводиться робота щодо удосконалення освітнього процесу. До викладання залучаються досвідчені професори та доценти, які мають практичний досвід роботи. Кафедри університету щорічно поповнюють та удосконалюють методичне, технічне забезпечення освітнього процесу, оновлюють лабораторне обладнання.

Студенти та випускники центру працюють на провідних підприємствах будівельної та економічної галузей України й інших країн. Університет  співпрацює з такими підприємствами як “Трест Житлобуд-1”, “Житлобуд-2”, “Харківські теплові мережі”, “Харківгаз”, “Харківміськгаз”, “УкрНДІгаз”, “Теплоенергія”, ”Харківводоканал”, “Харківський водоканалпроект”, “Харківське регіональне управління водних ресурсів”, “Ощадбанк”, “Укрсоцбанк”, “Правексбанк”, “Приватбанк”, “Харківська товарна біржа” та ін.

Випускники центру отримують диплом державного зразка та додаток до нього європейського зразка.

Освітня діяльність в університеті провадиться на підставі ліцензії серії АЕ № 636477 від 17.06.2015 р., виданої Міністерством освіти і науки України.