Для студентів випускних курсів

 

 1. У зв’язку з підготовкою інформації для замовлення документів про вищу освіту (диплома та додатка європейського зразка до нього), просимо перевірити правильність написання прізвища, ім’я, по батькові (далі – П.І.Б.) українською мовою та їх транслітерацію латиницею. Правильність написання П.І.Б. та транслітерації латиницею необхідно засвідчити підписом у відповідних відомостях. На письмове прохання студента (за заявою) написання прізвища та імені латинськими літерами у документах про вищу освіту може бути виконано відповідно до їх написання у закордонному паспорті (копія закордонного паспорта додається до заяви), якщо написання прізвища, імені латинськими літерами у списку відрізняється від їх написання у закордонному паспорті. Звертаємо увагу, що офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею затверджена постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р.
 2. Звертаємо увагу також на своєчасне звернення (за заявою) та надання копій документів щодо зміни прізвища, імені для правильного їх написання у документах про вищу освіту. Для студентів, які завершують навчання у січні, надати заяву та копії документів не пізніше 1 грудня, для студентів, які завершують навчання у червні, – не пізніше 15 травня.
 3. Студенти, які мають академічні заборгованості за минулий навчальний рік, семестр, заборгованості з оплати за навчання, не будуть допущені до складання заліків та екзаменів. Ця умова поширюється на допуск до атестації (державних екзаменів, захисту випускних кваліфікаційних робіт).

 

Для студентів 5 та 3с курсів, які завершують у 2017/2018 навчальному році навчання за освітнім ступенем "БАКАЛАВРА".

 1. Терміни проведення сесій:
 • - осіння: з 17.10.2017 р. по 05.11.2017 р.
 • - весняна: з 12.03.2018 р. по 31.03.2018 р.
 1. Виконання бакалаврського проекту (роботи) – з 16.04.2018 р. по 17.06.2018 р.
 2. Атестація (захист бакалаврського проекту (роботи) – з 18.06.2018 р. по 27.06.2018 р.

Для студентів 2 курсу, які завершують у 2017/2018 навчальному році навчання за освітнім ступенем "МАГІСТРА".

       Для студентів всіх спеціальностей, окрім спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Виконання магістерського проекту (роботи) – з 02.10.2017 р. по 14.01.2018 р.
 2. Захист магістерського проекту (роботи) – з 15.01.2018 р. по 19.01.2018 р.

       Для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Термін проведення осінньої сесії: з 11.09.2017 р. по 30.09.2017 р.
 2. Виконання магістерського проекту (роботи) – з 01.11.2017 р. по 14.01.2018 р.
 3. Захист магістерського проекту (роботи) – з 15.01.2018 р. по 19.01.2018 р.