ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Харківського національного університету будівництва та архітектури в 2021 році 

 


 

 

 Перелік документів, що надають вступники:

 

  1. Заява.

  2. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство.

  3. Копія військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
  4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і  додатка до нього.

  5. Копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках).

  6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.

  8. Копія ідентифікаційного коду.

Усі копії документів засвідчуються за ОРИГІНАЛАМИ приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.